Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

Γεώργιος Σπανός

 

Εισαγωγή
Μετάβαση στο IEROPSALTIS.COM
Μηνιαία Μουσικά Αφιερώματα
Αρχείο Πολυφωνίας
Παραδοσιακά
Christmas Music
Μουσική MIDI
Αρθρογραφία
Δισκογραφία
  

  

 

        English

 

 

Ο κ. Γεώργιος Σπανός στο Αναλόγιο.

ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΑΜΑΝΕΔΕΣ
 Η εκτέλεση των παρακάτω γίνεται από τον Γεώργιο Σπανό
διακεκριμένο Κύπριο Πρωτοψάλτη, Δημοσιογράφο, Μουσικοδιδάσκαλο
και Λαϊκό Τραγουδιστή, ενώ ταυτόχρονα παίζει Ούτι.

Ανοίξτε τα μνήματα...  (Μπάλος Κυπριακός - Δρόμος Ράστ). (867ΚΒ)
Τον πόνο σου πατρίδα μου...  (Φωνή Καρπασίας). (599ΚΒ)
Νησί μου γκριζοπράσινο...  (Αμανές σε ήχο Πλάγιο του Τετάρτου). (1569ΚΒ)
Κύπρο μου τι τους έφταιξες...  (Αμανές σε ήχο Βαρύ). (1241ΚΒ)
Τα πάθη σου πατρίδα μου...  (Φωνή Καρπασίας). (845ΚΒ)
Θρήνος της Κύπρου...  (εκτέλεση : Κυριακού Πελαγία). (591ΚΒ)
Κυπριακές μαντινάδες...  («Τσιαττιστά» = Ταιριαστά). (1241ΚΒ)
Εξέδυσάν με...  (ενόργανο ψαλτικό).                 (979ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Πόλεμε Σατανά... (Ζωντανή Ηχογράφηση).

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Πρώτου (αντικατοχικό).
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  
Παραδοσιακό.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Γεώργιος Σπανός (εκ Λευκωσίας Κύπρου).
                                                                                              
(
911ΚΒ)  
   

ΤΙΤΛΟΣ:  O άνθρωπος ο μερακλής... (Ζωντανή Ηχογράφηση).

   ΗΧΟΣ:  Σαμπάχ μανές.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  
Παραδοσιακό.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Γεώργιος Σπανός (εκ Λευκωσίας Κύπρου).
                                                                                              
(1290ΚΒ)  
  

ΤΙΤΛΟΣ:  Τριανταφυλίτσα... (Ζωντανή Ηχογράφηση).

   ΗΧΟΣ:  Σαμπάχ μανές.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  
Παραδοσιακό.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Γεώργιος Σπανός (εκ Λευκωσίας Κύπρου).
                                                                                              
(2316ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Φωνητικός αυτοσχεδιασμός σε ένα στίχο.

   ΣΤΙΧΟΣ:  Να 'χε ο Χάρος δυό παιδιά, να τού 'περνα το ένα,
                 για να γνωρίσει το κακό που έκανε σε μένα.

  ΗΧΟΣ:  Βαρύς Διατονικός.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Γεώργιος Σπανός (Πρωτοψάλτης εκ Λευκωσίας).

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:   Αμανές ελεύθερος.
                                                                                              
(1287ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Καρπασίτισσα... (Πάθη και Ανάσταση).

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Κυπριακό Παραδοσιακό.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Γεώργιος Σπανός (εκ Λευκωσίας Κύπρου).
                                                                                             (851ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Γεια σας κάστρη... (Πάθη και Ανάσταση).

   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Κυπριακό Παραδοσιακό.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Γεώργιος Σπανός (εκ Λευκωσίας Κύπρου).
                                                                                             (769ΚΒ)
    

ΤΙΤΛΟΣ:  Αμανές Ραστ... (Ζωντανή Ηχογράφηση).

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Αυτοσχεδιασμός.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Γεώργιος Σπανός (εκ Λευκωσίας Κύπρου).
                                                                                             (1077ΚΒ)

 

 

Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright © 2003 [ Vocal Music by Dimitrios Houpas ]. All rights reserved